Joomla Free Template by FatCow Hosting

Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów

Nasza szkoła bierze udział w projekcie:

 


 

 


Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji,

Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 czerwca 2016 r. - 31 maja 2018 r.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4 gmin (Krapkowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae (Opole, Tarnów Opolski) mieszczących się w granicach Aglomeracji Opolskiej, prowadzących kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli po zakończeniu udziału w projekcie.

Cele szczegółowe projektu:

1. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych poza lekcjami lub/i poza szkołą ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu. Uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez wyjazdy uczniów w miejsca edukacji bezpośredniej.

2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez doskonalenie metod pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

3. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w których zostanie wykorzystany sprzęt/narzędzia TIK oraz rozwój kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli.

4. Wykorzystanie przez szkoły doposażonych pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

5. Wyposażenie szkół w sprzęt i narzędzia TIK na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.

6. Poszerzenie oferty wybranych szkół o zagadnienia dot. wyboru ścieżki zawodowej, poprawa motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych oraz postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

7. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół o dodatkowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie indywidualizacji.

 

Działania dla uczniów:

1. Warsztaty kreatywnego uczenia się

2. Zajęcia z j. angielskiego

3. Zajęcia z j. niemieckiego

4. Warsztaty matematyczno-logiczne

5. Warsztaty przyrodniczo-eksperymentalne

6. Warsztaty fizyczno-doświadczalne

7. Warsztaty biologiczno-chemiczne

8. Warsztaty programowania

9. Warsztaty z robotyki

10. Warsztaty grafiki komputerowej

11. Zajęcia pn. „Pracownia Rozwoju Osobistego”

12. Zajęcia logopedyczne

13. Warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego

14. Warsztaty pn. „Moja wymarzona firma”

 

Działania dla kadry pedagogicznej:

1. Nauczyciele będą mieli wybór studiów podyplomowych z założonej na to puli środków

2. Warsztaty stacjonarne z wybranych tematów

3. Wyjazdowe warsztaty dla nauczycieli

Publiczne Gimnazjum nr 2

ul. Kwiatowa 7
47-300 Krapkowice
tel. 77 466 13 33
pg2@krapkowice.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Materiały do publikacji proszę przesyłać na adres:
lukhend2@eszkola.opolskie.pl

 

Redakcja strony